Helaas is het nog niet mogelijk om de deuren helemaal open te gooien en alle bezoek op alle tijden toe te laten. Op dit moment geldt de volgende bezoekregeling:

 • Elke bezoeker wordt voorafgaand aan het bezoekmoment gescreend. Via de website www.stjansdal.nl/check-in vult u vier vragen in. De uitkomst ontvangt u per mail en deze kunt u – op uw smartphone of uitgeprint – tonen aan de medewerker bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Dit bewijs is 24 uur geldig.
 • Als iemand geen internet of smartphone heeft, is dit geen probleem. Dan stelt de medewerker mondeling de vragen bij binnenkomst in de hal van het St. Jansdal.
 • Elke bezoeker houdt altijd 1,5 meter afstand.
 • Er komt maximaal 1 bezoeker per dag gedurende 30 minuten.
 • Maximaal 1 kind onder de 12 jaar wordt toegestaan als extra bezoeker.
 • Bezoektijden tussen 15:00 en 16:30 en tussen 19:00 en 20:00 uur. Per bezoektijd mag er 1 bezoeker komen tijdens het gehele bezoekuur. Dat betekent dat er maximaal dus 2 verschillende mensen per dag op bezoek mogen komen.
 • In Klimop bewaakt iedereen de 1,5 meter afstand. Let hierop bij de liften en in het trappenhuis.
 • Maximaal 2 personen in de lift.
 • Bij gesprekken of polikliniekbezoek is maximaal 1 begeleider toegestaan.
 • Telefonisch of per email inschrijven komt hiermee te vervallen.
 • Elke cliënt heeft een eigen formulier waar zijn bezoek naam en telefoonnummer achter kan laten. Wij verzoeken u dringend dit in te (laten) vullen. Zo kunnen wij u bereiken in het geval dat er Corona uitbreekt. En kan de GGD contactonderzoek doen om ook de bron te achterhalen.
 • Stem uw bezoek dus goed af. Het kan zijn nu de inschrijving vervalt dat er per ongeluk 2 bezoekers komen. Dit wordt toegestaan tot een maximum van 2 bezoekers per clint.

U bent als cliënt en bezoeker samen met ons verantwoordelijk voor het veilig houden van het Ziekenhuis en Klimop. Houd daarom 1,5 meter afstand en respecteer de regels.