“Ik vind het eten hier goed. De kamer vind ik fijn en er zijn voldoende activiteiten. De kamer is wel een beetje kaal, maar ik zit hier toch maar tijdelijk. De hygiëne is hier heel goed. De zusters houden de boel goed in de gaten en de zorg die ik hier krijg is heel goed, ook al doe ik al heel veel zelf.”

Bron: ZorgKaartnederland.nl

Zorgtoewijzing

U kunt zich als particulier niet rechtstreeks aanmelden bij Reactiveringscentrum Klimop. Het contact verloopt in eerste instantie via het ziekenhuis en het medisch secretariaat van Klimop.

Vervolgens beoordeelt de specialist ouderengeneeskunde van Klimop of u in aanmerking komt voor een verblijf. Hierbij kijkt de specialist onder andere naar uw thuissituatie*. Zo is het de bedoeling dat u voor de opname in het ziekenhuis thuis woonde. Na uw revalidatie moet u weer huiswaarts kunnen keren. Indien u in aanmerking komt voor een verblijf, wordt dit in overleg voor u geregeld. U krijgt uw verblijf dan vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.

* Reactiveringscentrum Klimop biedt geriatrische revalidatie. Voor een verblijf is een beoordeling en toewijzing van een diagnosebehandelingscombinatie (DBC) nodig door de specialist ouderengeneeskunde. Toewijzing vindt plaats aan de hand van de criteria die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld.