“We betrekken uw naasten graag bij uw revalidatieproces, zodat zij weten hoe ze u het beste kunnen ondersteunen als u weer thuis bent.”

De rol van naasten

Uw naasten spelen een belangrijke rol in het verloop van uw revalidatieproces.  Daarom overleggen we met u hoe we uw naaste(n) kunnen betrekken bij uw zorg en behandeling.

Overleg met uw naasten is vooral ook van belang als u straks weer naar huis gaat en vooral op uw naaste(n)bent aangewezen. Uw naaste is dan ook goed geïnformeerd over hoe hij/zij u het beste kan ondersteunen in uw dagelijks functioneren. Samen met uw naasten kunt u zich goed voorbereiden op de hulp die u dan nodig heeft.

Revalidatieplan

Het behandelteam stelt samen met u een revalidatieplan op. Ook uw naasten worden hierbij  betrokken, mits u daarmee akkoord gaat. In het revalidatieplan staan doelen die (grotendeels) moeten worden behaald om terugkeer naar huis mogelijk te maken. Tijdens voortgangsgesprekken bespreken we met u en uw naasten of de revalidatiedoelen en de geplande ontslagdatum haalbaar zijn.

Meeloopdagen

Om de overgang vanuit het revalidatiecentrum naar huis zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen we uw naaste om een paar dagen met u mee te lopen in Klimop. Uw naaste kan dan verschillende dagelijkse handelingen met u te oefenen.

Proefverlof

Ook kunt u in aanloop naar uw ontslag  een dag met proefverlof. U bent dan van ’s ochtends tot ’s avonds thuis. Door thuis te oefenen merkt u waar nog extra aandacht voor nodig is en of er nog aanpassingen in huis nodig zijn.