“Door de oefeningen van de fysiotherapeut ging ik goed vooruit. Daardoor kon ik al snel mijn dagelijkse activiteiten weer zelfstandig verrichten.”

Bron: Een revalidant bij Klimop

Revalideren is een proces dat veel inspanning en inzet vergt. Van ons team, maar vooral van u. Naast verschillende therapieën zullen wij u stimuleren om dat wat u nog zelfstandig kunt doen ook echt zelf te doen. Het team van Klimop bestaat uit:

 • Afdelingsassistenten
 • Verpleegkundigen
 • Voedingsassistenten
 • Medewerker welzijn en activering
 • Dagbestedingscoach
 • Specialisten ouderengeneeskunde/kaderarts geriatrische revalidatie
 • Psychologen
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten
 • Fysiotherapeuten
 • Diëtisten
 • Geestelijk verzorger
 • Geriatrisch revalidatie verpleegkundige
 • Medisch secretaresses
 • Manager
 • Vrijwilligers

Behandelend arts/revalidatieplan

U komt bij Reactiveringscentrum Klimop onder behandeling van een specialist ouderengeneeskunde of kaderarts geriatrische revalidatie. Dit is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor ouderen en chronisch zieken met uiteenlopende gezondheidsproblemen. Bij opname zal de arts u onderzoeken. Vervolgens stelt hij of zij samen met de verpleging en behandelaren een revalidatieplan op. Hierin staan alle doelen die (grotendeels) moeten worden behaald om terugkeer naar huis mogelijk te maken. Geregeld wordt het revalidatieplan tijdens een overleg waaraan alle behandelaren deelnemen, besproken en waar nodig bijgesteld.

Revalidatieproces

Hoe het revalidatieproces van opname tot ontslag in grote lijnen verloopt, kunt u zien in onderstaande voorlichtingsfilmpjes. Uiteraard verschilt het proces per persoon op basis van uw revalidatieplan.

Lees verder hoe de therapie en de activiteiten bijdragen aan het revalidatieproces.