“Door de oefeningen van de fysiotherapeut ga ik goed vooruit. Ik kan al weer veel  zonder hulp van anderen doen.”

Bron: een cliënt

Revalideren

Wat is geriatrische revalidatie?

U wordt tijdelijk opgenomen. Samen met het behandelteam en in overleg met uw naasten werkt u in Klimop aan uw herstel. De behandeling is erop gericht dat u zich zo snel mogelijk weer zelf kunt redden en naar huis kunt.

Revalidatie vergt veel inspanning en inzet, vooral van uzelf. Het behandelteam begeleidt u daarbij. Door u therapieën en activiteiten aan te bieden, maar ook door u te stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen.

Eigenlijk revalideert u de hele dag. Vanaf het moment dat u opstaat tot u weer naar bed gaat. Alleen door alledaagse dingen zelf te doen, krijgt u uw zelfredzaamheid terug. Daarom  stimuleren  verpleegkundigen en verzorgenden u om uzelf te wassen, aan te kleden en zelf  te eten en drinken. Zij nemen dit niet van u over. Want ook uw persoonlijke verzorging, het nuttigen van de maaltijd, zelfs het oprapen van iets wat u hebt laten vallen: alles is revalidatie!

Voor wie?

U komt voor geriatrische revalidatie in aanmerking als u na een ziekenhuisopname nog niet voldoende bent hersteld om naar huis te gaan. Bijvoorbeeld:

 • na een hersenbloeding of beroerte
 • na een knie-, heup- of schouderoperatie
 • na een amputatie
 • na oncologische behandeling
 • bij (chronische) aandoeningen als long-, hartziekten en neurologische aandoeningen

Uw medisch specialist in het ziekenhuis bepaalt of u al dan niet naar huis kunt. Kan dit niet dan beoordeelt een specialist ouderengeneeskunde of u voor geriatrische revalidatie in aanmerking komt.

U kunt zich dus niet zelf aanmelden. Het contact verloopt in eerste instantie via het ziekenhuis en het medisch secretariaat van Klimop.

Wie werken er in Klimop?

In Klimop werken medewerkers uit verschillende beroepsgroepen (disciplines). U zult niet met iedereen te maken krijgen; afhankelijk van de reden van uw revalidatie betrekken we medewerkers bij uw behandeling. Op de pagina therapieën vindt u uitleg over verschillende disciplines.

 • afdelingsassistenten
 • (gespecialiseerde) verpleegkundigen
 • (gespecialiseerde) verzorgenden
 • voedingsassistenten
 • medewerker welzijn en activering
 • dagbestedingscoach
 • specialisten ouderengeneeskunde/kaderarts geriatrische revalidatie
 • psychologen
 • ergotherapeuten
 • logopedisten
 • fysiotherapeuten
 • diëtisten
 • geestelijk verzorgers
 • medisch secretaresses
 • een manager
 • vrijwilligers

Behandelend arts

Eindverantwoordelijk voor uw behandeling in Klimop is de specialist ouderengeneeskunde of de kaderarts geriatrische revalidatie. Deze arts is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen en chronisch zieken met uiteenlopende gezondheidsproblemen.

Revalidatieplan

Bij opname zal de arts u onderzoeken. Vervolgens stelt hij of zij samen met u, uw naasten, de verpleging en behandelaren een revalidatieplan op. Hierin staan doelen die (grotendeels) moeten worden behaald om terugkeer naar huis mogelijk te maken. Tijdens voortgangsgesprekken bespreken we met u of de revalidatiedoelen en de geplande ontslagdatum haalbaar zijn.

Revalidatieproces

Het revalidatieproces verschilt per persoon. In uw revalidatieplan staat welke therapieën u krijgt aangeboden en aan welk activiteiten u kunt deelnemen.
Lees meer over de therapieën en activiteiten.

Hoe lang duurt revalidatie?

Hoe lang u in Klimop zult verblijven, hangt af van uw diagnose en van het verloop van uw herstel. Gemiddeld revalideren mensen tussen de 4 en 8 weken bij ons.

Tussentijds monitoren we of de geplande ontslagdatum haalbaar is. Als blijkt dat terugkeer naar huis niet meer haalbaar is, kijken we samen met u naar een alternatieve oplossing die bij u past.

Weer naar huis

Al bij de intake bespreken we met u in wat voor woning u woont. Als we twijfelen over de toegankelijkheid van uw woning, dan vragen we – met uw toestemming –  de eerste contactpersoon om foto’s of video’s van uw woning. Zo nodig plannen we een huisbezoek. Wij adviseren mondeling en schriftelijk over eventuele aanpassingen in uw woning. We verwachten dat u of uw naaste deze adviezen zelf (laat) uitvoeren. De bedoeling is dat uw woning is geoptimaliseerd voor u naar huis gaat.

Vragen?

Met vragen kunt u – of uw naaste – altijd terecht bij de verpleging.