Wat logopedie voor ouderen kan betekenen vat een mevrouw die bij Klimop verblijft treffend samen: “Ik heb mijn zelfvertrouwen om te praten terug.”

In Reactiveringscentrum Klimop gaan verschillende behandelaren met u aan de slag. Het doel is om u weer zo goed mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Wat u kunt verwachten van de verschillende therapieën kunt u zien in onderstaande voorlichtingsfilm.

Specialisten ouderengeneeskunde/andere artsen/PA

De specialist ouderengeneeskunde (SO) of de klinisch geriater zijn eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. Wanneer u komt revalideren bij Reactiveringscentrum Klimop, kunt u ook te maken krijgen met een arts in opleiding en een physician assistent (PA).

Een arts in opleiding is een afgestudeerde basisarts die de opleiding tot SO of een andere discipline (bijvoorbeeld ziekenhuisarts) volgt. Zij werken onder supervisie van de SO of de klinisch geriater. De physician assistent is een gespecialiseerde verpleegkundige die een master opleiding heeft afgerond en op structurele wijze , medische taken overneemt van medische specialist. De PA ontvangt supervisie van de SO of de klinische geriater.

Kijk hier voor de lijst Wie is wie?

Ergotherapie

Voor de meeste mensen zijn dagelijkse handelingen, zoals wassen, aankleden, koken, eten en boodschappen doen, vanzelfsprekend. Door een ziekte of een operatie, kan het zijn dat u daar moeite mee heeft. De ergotherapeut kan u daarbij helpen. De ergotherapeut adviseert ook over hulpmiddelen, voorzieningen en arbeidsomstandigheden.

Fysiotherapie

De fysiotherapeut kan klachten en problemen die u ervaart als u beweegt, verhelpen. Deze behandelaar geeft u advies, behandeling en ondersteuning. U krijgt bijvoorbeeld ondersteuning als u oefeningen doet om uw herstel te stimuleren.

Logopedie

Logopedie is de behandeling van (communicatie)stoornissen met betrekking tot taal, spraak, gehoor en/of slikken. De logopedist helpt bijvoorbeeld bij onduidelijk spreken na een beroerte of taalverlies na een hersenbloeding. Of bij het ontwikkelen van de mondmotoriek en het helpen bij slikken.

De logopedist kan ook adviseren bij het zoeken naar een geschikt ondersteunend communicatiemiddel. Ook hulp bij de aanvraag en de training behoort tot de mogelijkheden.

Psychologie

Psychologen lossen geen problemen voor u op, maar helpen u situaties anders te bekijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. De psychologen in het team hebben ook een adviserende rol. Hierbij kunt u denken aan een advies over de beste woonomgeving, rekening houdend met eventuele beperkingen.

Diëtetiek

Een diëtist is een deskundige op het gebied van voeding en diëten.  Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op uw dagelijkse voedingspatroon. U kunt hierbij denken aan medicijngebruik, ziekte of een afnemende mobiliteit. Het is belangrijk om uw voeding aan te passen aan de gezondheidssituatie. De diëtist speelt hierin een belangrijke rol. De diëtist verzamelt informatie, onder andere over uw gezondheidsklachten, eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden. De diëtist zal het gewenste dieet vastleggen in het behandelplan.

Geestelijke verzorging

Ziek worden kan iedereen overkomen. Als het u overkomt, kan het u uit balans brengen. Al het vertrouwde verliest zijn vanzelfsprekendheid. Dat kan veel vragen oproepen.  De geestelijk verzorger van Klimop wil graag uw gesprekspartner zijn, als u hierover eens wilt praten of van gedachten wisselen. De geestelijke verzorging van Klimop werkt nauw samen met die van het ziekenhuis St Jansdal (zie voor meer informatie over de faciliteiten de pagina Verblijf).