“Door logopedie heb ik mijn zelfvertrouwen om te praten teruggekregen.”

Therapieën

U krijgt tijdens uw revalidatie te maken met medewerkers uit verschillende beroepsgroep (disciplines). Het hangt van uw diagnose en revalidatieplan af wie dit zullen zijn.

Verpleegkundigen en verzorgenden

Tijdens uw verblijf in Klimop hebt u het meest te maken met verpleegkundigen en verzorgenden. Zij stimuleren u zoveel mogelijk zelf te doen, ook dat is onderdeel van uw therapie. Zij begeleiden u bij het weer oppakken van alle dagelijkse dingen: wassen, aankleden, eten en drinken. Zij nemen dit niet van u over. Alleen door het zelf te doen, krijgt u uw zelfredzaamheid terug.

Andere deskundigen

Er werken in Klimop mensen uit verschillende beroepsgroepen (disciplines), ieder met een eigen deskundigheid. U zult niet met iedereen te maken krijgen, afhankelijk van de reden van uw revalidatie betrekken we medewerkers bij uw behandeling.

arts

De specialist ouderengeneeskunde (SO) of de klinisch geriater is eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling.

U kunt ook te maken krijgen met een arts in opleiding. Dit is een afgestudeerde basisarts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde of een andere discipline (bijvoorbeeld ziekenhuisarts). Een arts in opleiding werkt onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater.

physician assistent (PA)

Een physician assistent (PA) is een gespecialiseerde verpleegkundige die is opgeleid om medische taken over te nemen van een medische specialist. De PA ontvangt supervisie van de specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater.

ergotherapeut

Wassen, aankleden, koken, eten en boodschappen doen. Voor de meeste mensen zijn deze dagelijkse handelingen vanzelfsprekend. Maar een ziekte of operatie kan ervoor zorgen dat dergelijke handelingen niet meer vanzelf gaan. De ergotherapeut kan dan helpen. Deze therapeut  adviseert ook over hulpmiddelen, voorzieningen en arbeidsomstandigheden.

fysiotherapeut

Een fysiotherapeut is specialist op het gebied van houding en beweging.  Hebt u klachten en problemen als u beweegt? De fysiotherapeut kan u dan helpen met advies en behandeling. Hij of zij ondersteunt u met oefeningen die uw herstel stimuleren.

logopedist

Logopedie is de behandeling van (communicatie)stoornissen die te maken hebben met taal, spraak, gehoor en/of slikken. De logopedist kan

  • helpen als u onduidelijk spreekt na een beroerte
  • helpen bij taalverlies na een hersenbloeding
  • helpen bij het ontwikkelen van de mondmotoriek, bijv. bij slikken
  • adviseren bij het vinden van een ondersteunend communicatiemiddel
  • helpen met de aanvraag van zo’n middel en de training hoe ermee te werken

psycholoog

Psychologen lossen geen problemen voor u op, maar helpen u situaties anders te bekijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. De psychologen in het Klimopteam hebben ook een adviserende rol. Zij kunnen u bijvoorbeeld adviseren over de beste woonomgeving, rekening houdend met eventuele beperkingen.

diëtist

Een diëtist is een deskundige op het gebied van voeding en diëten.  Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op uw dagelijkse voedingspatroon. U kunt hierbij denken aan medicijngebruik, ziekte of een afnemende mobiliteit. Het is belangrijk om uw voeding aan te passen aan uw gezondheidssituatie.
De diëtist verzamelt informatie over uw gezondheidsklachten, eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden. Het gewenste dieet wordt vastgelegd in uw behandelplan.

geestelijk verzorger

Ziekte kan iedereen overkomen. Als het u overkomt, kan het u uit balans brengen. Al het vertrouwde verliest zijn vanzelfsprekendheid. Dat kan veel vragen oproepen. Misschien wilt u hierover praten of van gedachten wisselen. De geestelijk verzorger van Klimop wil graag uw gesprekspartner zijn.

De geestelijke verzorging van Klimop werkt nauw samen met die van het ziekenhuis St Jansdal.